TalentCare ANIOS Ruud Mathijssen (30 jaar) kon voorheen moeilijk zijn werkleven en privéleven gescheiden houden. “Ik had het gevoel dat ik te weinig tijd had voor mezelf en om zaken buiten werk te regelen.” Hij ging in gesprek met zijn supervisor over hoe hij het beste met de situatie om kan gaan. Ruud vertelt hoe hij zijn werk thuis nu kan loslaten.

“Als basisarts heb ik de afgelopen jaren zowel binnen als buiten het ziekenhuis gewerkt. Het grootste verschil voor mij, in het loslaten van werk, was dat in het ziekenhuis directe collega’s de verantwoordelijkheid overnemen terwijl in de eerste lijn vaak onbekende artsen betrokken zijn.

Dit zorgde in het begin ervoor dat ik thuis soms te veel nadacht over bepaalde casuïstiek, waardoor ik het gevoel kreeg dat ik te weinig tijd had voor mezelf en privézaken. Ik moest erop letten dat ik genoeg slaap kreeg, omdat ik de neiging heb om alles te doen wat ik me heb voorgenomen.”

“We maakten een plan om te voorkomen dat ik te veel werk mee naar huis nam.”

Het bespreekbaar maken

“Op een gegeven moment merkte ik dat het te veel werd, vooral de vermoeidheid viel mij zwaar. Ik besprak het probleem met mijn supervisor op mijn werkplek en mijn TalentCare manager. We maakten een plan om te voorkomen dat ik te veel werk mee naar huis nam.

We begonnen elke dag met een kort overleg over de plannen van de dag en wat er moest gebeuren. Gedurende de dag hielden we elkaar op de hoogte van de voortgang en aan het einde van de dag namen we openstaande zaken door om te kijken wat wel en niet kon wachten tot de volgende dag. Dit bleek zowel voor mij als mijn supervisor goed te werken; de werkdruk werd optimaal verdeeld.” 

“Ik kon met een gerust gevoel naar huis gaan, omdat ik wist dat ik alles goed had achtergelaten.”

Met een gerust gevoel naar huis, met een goed gevoel aan het werk

“Door deze supervisie momenten leerde ik dat er vaak meerdere oplossingen waren voor een probleem. Het was belangrijk om een doordacht beleid te maken en om een gedachtegang te hebben die te volgen was voor anderen. Hierdoor kon de dienstdoende arts het goed oppakken als dat nodig was. Op deze manier kon ik met een gerust gevoel naar huis gaan, omdat ik wist dat ik alles goed had achtergelaten.

Op weg naar huis nam ik de tijd om de prikkels van de dag te verwerken, zodat ik thuis echt klaar was met werken. Door dit te doen, kon ik zorgeloos genieten van sporten, hobby’s en gezelligheid met vrienden en familie. Zo kon ik mij optimaal opladen in de avonden en weekenden, en telkens met een goed gevoel naar mijn werk gaan.”

Ruud’s vermogen om het werk buiten werktijd los te laten, zorgde niet alleen voor meer rust maar zorgde er ook voor dat hij harder kon groeien als mens en zorgprofessional. “Doordat ik mijn werk goed kon loslaten thuis kon ik mij tijdens de onderwijsmomenten goed concentreren en het maximale hieruit halen. Door de rust die ik buiten het werk vond, kon ik goed nadenken over wat ik wilde bereiken in mijn tijd bij TalentCare en daarna.”

Goed voor jezelf zorgen

Ruud maakte bespreekbaar waar hij tegenaan liep, kon het daardoor oplossen en beter voor zichzelf zorgen. Zelfzorg is voor zorgprofessionals een belangrijk thema en wordt vaak onderbelicht. Binnen TalentCare heeft oprichter en directeur Stefan Ottenbros een onderwijs module ontwikkeld die over dit thema gaat. In dit artikel vertelt hij daar meer over.