Verpleegkunde is de lijm die het zorgtraject van een patiënt bij elkaar houdt. Overal waar iemand zorg nodig heeft, werken verpleegkundigen onvermoeibaar om de behoeften van de patiënt vast te stellen en te beschermen.  

Buiten de bekende elementen van medeleven en toewijding ligt een zeer gespecialiseerd beroep, dat zich voortdurend ontwikkelt om aan de behoeften van de samenleving te voldoen. Van het stellen van de meest nauwkeurige diagnoses tot het voortdurend voorlichten van het publiek over kritieke gezondheidskwesties; verpleegkundigen zijn onmisbaar bij het waarborgen van de volksgezondheid.

Welke vaardigheden heeft een verpleegkundige nodig?

Studenten leren veel vaardigheden in hun opleiding tot verpleegkundige, met een bijzondere nadruk op het opbouwen van klinische competenties. Maar om succesvol het vak te beoefenen moeten de vaardigheden van een verpleegkundige verder gaan dan alleen het klinische. Hieronder staat een overzicht van de kerncompetenties die verpleegkundigen nodig hebben voor succes. Er wordt ook behandeld waarom deze competenties zo cruciaal zijn in de huidige gezondheidszorg. Dit is belangrijk voor verpleegkundigen die willen groeien in hun carrière en steeds meer verantwoordelijkheid willen dragen.

1. Leiderschapsvaardigheden

Verpleegkundigen die functies op een hoger niveau willen vervullen, moeten effectieve leiderschapsvaardigheden ontwikkelen. Leiders kunnen zowel individuen als groepen beïnvloeden en hen helpen doelen te bereiken. In de gezondheidszorg kan het gaan om het verbeteren van interne processen of het verhogen van de patiënttevredenheid.

Leiderschap omvat een deelverzameling van competenties, zoals besluitvorming, organisatie en conflictoplossing. Verpleegkundigen kunnen de toon zetten voor succes in een verpleegkundige organisatie met deze essentiële leiderschapsvaardigheden. Zo kunnen verpleegkundige leiders een beleid uitstippelen dat jonge verpleegkundigen helpt zich te ontwikkelen, de productiviteit in een instelling verbeteren en problemen oplossen die tot betere resultaten leiden.

2. Communicatievaardigheden

Communicatie is een cruciale competentie in een verpleegkundige omgeving. Gebrek aan communicatie kan leiden tot fouten bij het toedienen van medicijnen en procedures zoals het inbrengen van infusen. Effectieve communicatie kan ertoe bijdragen dat verpleegkundigen op de hoogte blijven van patiënten, zodat overdrachten soepel verlopen.

Communicatie is ook van vitaal belang voor de samenwerking tussen verpleegkundige teams en artsen. Communicatievaardigheden stellen verpleegkundigen in staat patiënten instructies te geven over hun thuismedicatie. Een ander essentieel onderdeel van communicatie is luisteren. Als ze niet goed kunnen luisteren, zullen verpleegkundigen moeite hebben om de zorgen en verzoeken van patiënten te begrijpen.

3. Probleemoplossende vaardigheden

Elke dag worden verpleegkundigen geconfronteerd met problemen die moeten worden opgelost. Ze worden bijvoorbeeld regelmatig geconfronteerd met moeilijke beslissingen, van het optimaliseren van persoonlijke beschermingsmiddelen tot het bepalen welke patiënten het eerst worden behandeld. Problemen komen in verschillende vormen voor. Verpleegkundigen plannen en implementeren bijvoorbeeld zorgprogramma’s voor hun patiënten, maar zelfs de beste grondige plannen kunnen verkeerd uitpakken door verschillende reacties van patiënten op een plan.

Een ander voorbeeld is dat verpleegkundigen vaak taken uitvoeren voor andere verpleegkundigen. Dit is van fundamenteel belang voor een doeltreffende teamsamenwerking, maar er kunnen problemen ontstaan met betrekking tot het managen van de werklast, wat kan leiden tot burn-out en stress.

4. Analytische vaardigheden

Analyse is een vaardigheid die een verpleegkundige nodig heeft en die intellect, creativiteit en kritisch denken vereist. Analytische vaardigheden omvatten het vermogen om naar een situatie te kijken en zoveel mogelijk informatie te verzamelen om beslissingen te nemen die gevolgen kunnen hebben voor patiënten en collega-verpleegkundigen.

Zo is het vermogen om de status van een patiënt vast te stellen van cruciaal belang in de verpleging. Door analytische vaardigheden te gebruiken, kunnen verpleegkundigen verschuivingen in het comfortniveau van een patiënt herkennen en vervolgens bepalen welke aanpassingen in het zorgplan nodig zijn om hun toestand te verbeteren. Buiten de klinische arena stellen analytische vaardigheden verpleegkundigen in staat om fouten in een proces te zien en nieuwe manieren te vinden om deze te verbeteren, waardoor het leven van patiënten en verpleegkundigen beter wordt.

5. Vaardigheden in teamverband

Door samen te werken kunnen verpleegkundige teams effectief zorg verlenen. Door teamwerk kunnen verpleegkundigen de veiligheid van patiënten vergroten, klinische prestaties verbeteren en medische fouten verminderen.

Bij complexe ziekten die gespecialiseerde, goed georganiseerde, uitgebreide zorg vereisen, is een gezamenlijke aanpak waarbij met veel verschillende verpleegkundigen, verpleegkundige teams en artsen wordt samengewerkt, essentieel voor het behandelen van patiënten en het leveren van positieve patiënten resultaten. Teamwerk kan ook helpen de burn-out van verpleegkundigen te verminderen, omdat mensen begrijpen hoe belangrijk het is elkaar te steunen in stressvolle situaties met een hoge intensiteit.

Alles wat je tijdens je opleiding niet hebt geleerd: de WeCareAcademy

Bij TalentCare staat jouw ontwikkeling centraal. Met het Care4Life programma van onze eigen WeCareAcademy investeren we in jouw professionele en persoonlijke ontwikkeling, en weet je zeker dat je aan de bovenstaande competenties voldoet.

Het Care4Life programma kent 4 pijlers: 

Professionele Care – Vakversterking & Verdieping

Persoonlijke Care – Persoonlijk Leiderschap

Sociale Care – De Nieuwe Generatie Zorgverleners

Vitale Care – Fysieke & Mentale weerbaarheid

Binnen deze pijlers bieden wij verschillende kennissessies en trainingen aan en kunnen onze verpleegkundigen hun eigen ontwikkelprogramma samenstellen. Persoonlijke ontwikkeling is immers voor iedereen anders en dus maatwerk.

Samen werken aan jouw ontwikkeling

Tijdens jouw ontwikkeltraject word je begeleid door ervaren managers en (vak)docenten. Wij zorgen voor relevante, interessante werkplekken zodat je het geleerde direct in de praktijk kunt brengen. Zo wordt steeds duidelijker waar jij het beste tot je recht komt. En welke competenties je nog verder kunt ontwikkelen, om zo nóg steviger in je schoenen te staan.

In onze werkplekkencarrousel werk jij bij meerdere werkplekken totdat jij jouw droombaan hebt ontdekt. Je stroomt bijvoorbeeld uit als coördinerend verpleegkundige of als verpleegkundig specialist in opleiding. Ontdek waar jouw zorghart ligt op drie werkplekken in verschillende vakgebieden én rollen. Bekijk hier onze openstaande verpleegkundige vacatures.