Vergaderen en dan plannen maken waar niets mee gebeurt: verpleegkundige Jeroen Borgman (29) kan er slecht tegen. Maar gaat hij dat vruchteloos vergaderen als tijdelijk leidinggevende ook uitbannen? Aan zijn daadkracht ligt het niet, want op zijn werkplek wordt een nieuw registratiesysteem van het ministerie uitgerold. Daar voert Jeroen, samen met een paar collega’s, verbeteringen op door om makkelijk gegevens te delen.

Bij verschillende werkgevers waar Jeroen heeft gewerkt, slaat hij het overleg het liefst over. Omdat vaak de mooiste plannen worden bedacht, maar die vervolgens nooit worden uitgevoerd. Dat vindt hij zonde van zijn tijd. In augustus begint hij op zijn werkplek bij de GGD Zuid-Holland-Zuid in de covidorganisatie. Ook hier wordt vergaderd en nagedacht over het verbeteren van de zorg. “Maar er is één belangrijk verschil: het blijft niet alleen bij mooie plannen. Ze worden ook daadwerkelijk uitgevoerd”, vertelt Jeroen enthousiast.

Dat zorgt ervoor dat hij zich met het verbeteren van de zorg wil ‘bemoeien’, zoals hij dat zelf noemt. Als de coronapandemie over zijn hoogtepunt heen is, krijgt hij daar ook tijd voor. Hij pakt diverse projecten op binnen de GGD en gaat aan de slag met zijn eigen verbeterinitiatief.

Overbelast registratiesysteem

Het verbeterinitiatief van Jeroen is een vereenvoudigd systeemdashboard voor het nieuwe landelijke registratiesysteem voor infectieziekten. “Er bestond al zo’n systeem, maar tijdens de coronapandemie gingen steeds meer mensen daarin werken. Daardoor raakte het systeem overbelast en konden we niet altijd bij alle informatie komen.” De overheid tuigt daarom een light-versie op. “Maar hier willen ze op termijn ook weer vanaf”, vertelt hij. “Binnenkort wordt het nieuwe systeem gelanceerd, maar we zijn al vroeg na gaan denken over hoe we op een makkelijke manier gegevens konden delen. Iedere GGD doet dat namelijk op zijn eigen manier.”

Stroomlijnen

Het nieuwe systeem gaat begin 2023 live en geeft gebruikers inzicht in de ontwikkeling van COVID-19 binnen zorginstellingen en ziekenhuizen. Personen die besmet zijn met andere infectieziekten worden hier niet in geregistreerd. Zo wordt gegevensvervuiling voorkomen. “Ik ben toen na gaan denken over een systeemdashboard, waarmee we eenvoudig gegevens kunnen delen met de gemeente. Een plan dat al snel vorm kreeg.”

“Het systeemdashboard kan worden ingezet voor alle infectieziekten.”

In een projectgroep, bestaande uit Jeroen, een directe collega, een arts en een beleidsmedewerker, blijkt dat zijn plan goed staat. “We hebben het toen samen verder geoptimaliseerd. Dat ging heel vlot, dus ook de rest van het team kon al snel meekijken. Met slechts een paar kleine aanpassingen kon de IT-specialist vervolgens gaan bouwen.”

Toekomstbestendig

Jeroen beseft dat dit systeem voor COVID-19-registratie misschien achterhaald lijkt. “De pandemie is al een tijd over zijn hoogtepunt heen. Onze afdeling is recent zelfs afgeschaald van 35 naar acht medewerkers. Toch is het systeem belangrijk, want covid blijft een aandachtspunt vanuit de overheid”, vertelt hij. “Bovendien is het geen one-trick-pony. Het systeem en het bijbehorende dashboard kunnen ook worden aangepast om andere infectieziekten te registreren. Denk bijvoorbeeld aan mpox dat recent opdook.”

De juiste mix

Na de uitrol is zijn verbeterinitiatief afgerond. Wat is de belangrijkste tip van Jeroen voor TalentCare-collega’s die een verbeterinitiatief willen opzetten? “Zorg voor de juiste mensen om je heen. Zoals iemand die je plannen en afspraken samen met jou concreet maakt. Maar ook een persoon met wie je het plan vanaf papier naar de praktijk kan vertalen.”

“Ik heb nog alle tijd om te onderzoeken wat ik echt leuk vind”

Ook de kritische noot vindt hij belangrijk. “Laat iemand goed kijken naar wat mis kan gaan. Dat is heel leerzaam. Je dwingt jezelf om te zoeken naar oplossingen. En als je diegene uiteindelijk kan overtuigen, dan zit je verbeterinitiatief pas écht goed in elkaar.”

Waardering

Zijn teamleider waardeert het initiatief dat Jeroen laat zien in zijn werk. En daar wordt hij voor beloond. “Mijn teamleider gaat met vaderschapsverlof en ik mag zijn functie tijdelijk waarnemen. Enorm spannend, maar ik heb er veel zin in.”

Hij is nog nooit leidinggevende geweest, maar wilde wel graag ervaring opdoen in die rol. “Die ambitie had ik al eens uitgesproken naar mijn manager bij TalentCare. Op een volgende werkplek zouden we dat verder gaan onderzoeken. Maar het gebeurt nu sneller dan verwacht!”

Taken combineren

In de ideale wereld heeft Jeroen straks een leidinggevende rol, waarin hij toch ook nog de zorg voor patiënten houdt. “Dat lijkt me een fijne combinatie. En ook prima te realiseren, want er zijn nog steeds tekorten aan zorgpersoneel.” Jeroen blijft verder nuchter over zijn tijdelijke functie: als het teamleiderschap hem niet bevalt, dan heeft hij het in ieder geval een keer ervaren. “Ik moet tenslotte nog zo’n veertig jaar werken. Dus ik heb nog alle tijd om te onderzoeken wat ik nou echt leuk vind.”

Persoonlijk gewin

Is er nog iets dat Jeroen wil verbeteren als leidinggevende? Ja, want ondanks alle goede ideeën, vindt hij het aantal meetings nog steeds te hoog. Daar zou hij graag verandering in brengen. “Al weet ik natuurlijk niet hoe daar van hogerhand en door collega’s naar gekeken wordt. Dit verbeterplan is dan ook meer voor persoonlijk gewin”, sluit hij lachend af.

Werken bij TalentCare is ook werken aan je persoonlijke ontwikkeling!

Bij TalentCare werken zorgverleners op verschillende plekken in de eerste en tweede lijn én werken ze aan hun eigen ontwikkeling via ons Care4Life ontwikkelprogramma.