In de dynamische wereld van de gezondheidszorg staan zorgprofessionals voor aanzienlijke uitdagingen. Naast een systeem van wantrouwen en checklists, zien we patiënten die steeds mondiger worden. Daarnaast krijgen zorgprofessionals te maken met steeds  grotere administratieve lasten. De druk op deze professionals wordt steeds groter. Al helemaal als we kijken naar de komende 10 jaar, waar er een enorm tekort aan personeel verwacht wordt. Het behouden van motivatie en vitaliteit is essentieel om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden, nu en in de toekomst. Bij TalentCare zien wij hoe het anders kan en hebben we een duidelijke missie: Zin in de Zorg brengen. Maar wat betekent dit precies? En hoe pakken wij dit aan?

De essentie van Zin

Zin in de zorg is meer dan alleen maar de taken van de dag volbrengen. Het draait om de intrinsieke motivatie, het gevoel van voldoening en betekenis die zorgprofessionals ervaren tijdens hun werk. Gemotiveerde en betrokken zorgverleners leveren hoogwaardige zorg en blijven langer in de zorgsector werken. Iets dat hard nodig is met de alleen maar groeiende tekorten de komende jaren. 

De drie componenten van Zin

Bij TalentCare geloven we dat Zin in de Zorg bestaat uit drie cruciale aspecten, die we hebben samengebracht in wat we noemen de Zindicator®.

  • Zin in: het begint met het hebben van plezier in je werk. Je gaat met een positieve instelling naar je werk en kijkt aan het eind van de dag met een goed gevoel terug. Een goede werkomgeving, inclusief een positieve sfeer en erkenning voor je inzet, is hierbij essentieel.
  • Zinvol: zorgprofessionals werk laten doen dat ze als zinvol ervaren. Dit houdt onder meer in dat ze vrijheid en autonomie hebben in hun taken. Het vermogen om hun talenten te benutten en te ontwikkelen draagt bij aan het gevoel van zinvolheid.
  • Zingevend: werk moet niet alleen zinvol, maar ook betekenisvol zijn. Het gaat om het maken van impact, bijvoorbeeld op het leven van patiënten, en het bijdragen aan een hoger doel.

Het belang van de Zindicator®

Om deze drie aspecten van Zin in de Zorg te meten, hebben we de Zindicator® ontwikkeld. Deze wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst biedt inzicht in de pijnpunten binnen de zorg. Dit is gebaseerd op het P3F model van Peper en Mes, een theoretisch kader dat helpt groei en ontwikkeling van individuen en organisaties te analyseren en verbeteren.

De Zindicator® stelt ons in staat om te werken aan het verbeteren van de werkomstandigheden in de zorg en zorgprofessionals gericht te helpen ontwikkelen, zodat zij bestand zijn tegen de alleen maar groter wordende uitdagingen in de zorg. Elke drie maanden meten wij opnieuw de Zindicator® bij onze zorgprofessional. Dit gebruiken wij als input voor de evaluatie op de werkplek. Zo geeft de Zindicator® ook direct inzicht voor onze opdrachtgevers.

De meest bepalende factor voor de uitslag van de Zindicator® is de mate waarin de zorgprofessional zelf persoonlijk leiderschap vertoont. En dit leren onze zorgprofessionals onder andere binnen ons Care4Life programma, waarin persoonlijke, professionele, sociale en vitale ontwikkeling centraal staan.

We meten deze Zindicator® niet alleen bij onze eigen zorgprofessionals, maar ook zorgbreed. Van medisch specialisten tot ergotherapeuten tot helpenden. Dit is onze jaarlijkse benchmark. Daarnaast meten wij deze ook jaarlijks bij zo’n 450 coassistenten. Om zo een volledig mogelijk beeld te krijgen en trends inzichtelijk te maken. Binnenkort delen wij de eerste benchmark resultaten. Met al deze data en inzichten kunnen wij zorgorganisaties adviseren en samen de zin in de zorg brengen!

Hoe hoog is jouw Zindicator®?

Wil jij weten hoe hoog jouw Zindicator® is? Je vult ‘m hier in!