TalentCare ANIOS Theo Becker (34 jaar) kwam er tijdens zijn coschappen achter dat een loopbaan buiten de ziekenhuismuren beter aansloot bij zijn wensen. “In de eerste lijn heb je vaker de mogelijkheid om jouw eigen agenda te beheren en heb je meer tijd voor jouw patiënt”. Hij vertelt waarom hij heeft gekozen voor een loopbaan in de eerste lijn en hoe zijn dagen in de ouderengeneeskunde eruit zagen.

“Tijdens de klinische stages heb ik bij geen enkel vakgebied in de tweede of derde lijn het gevoel gehad dat mijn toekomst daar lag. Het gehaaste en zakelijke werkklimaat in de tweede lijn maakte dat een loopbaan in de eerste lijn voor mij meer natuurlijk aanvoelde. Werken in een plattere structuur waarbij de lijntjes korter zijn, past beter bij mij.” 

“Tijdens mijn coschappen heb ik de supervisie in de eerste lijn al als minder reactief ervaren dan in de tweede lijn. Buiten het onderwijs om namen de specialisten/generalisten vaker op eigen initiatief de tijd om meer toe te lichten over ziektebeelden en keuzes in de beleidsvoering. Mogelijk had dit ook te maken met de kleinere teams waarin je werkt in de eerstelijnszorg. Hierdoor leer je elkaar sneller en beter kennen, waardoor zij beter kunnen aansluiten op jouw kennisniveau en leerdoelen. Tijdens mijn stages in de tweede lijn werden mijn stagebeoordelingen regelmatig uitgevoerd door een specialist, waarbij ik hoopte dat zijn of haar mening op meer gebaseerd was dan op die enkele keren dat wij hadden samengewerkt. Daarnaast heb ik gemerkt dat in het ziekenhuis artsen onderling, binnen eenzelfde vakgebied maar in het bijzonder tussen verschillende vakgebieden, erg afstandelijk en afhoudend kunnen reageren. In de eerste lijn zijn collega’s daarentegen veel meer meedenkend en bereid om samen te werken.”

“Ondanks dat ik verschillende vakgebieden in het ziekenhuis zeer interessant vond, werd het mij snel duidelijk dat een loopbaan buiten de ziekenhuismuren beter aansloot op mijn wensen. Een veel gehoord argument is de betere werk-privé balans bij het werken in de eerste lijn. Daarnaast heb je in verschillende vakgebieden in de eerste lijn vaker de mogelijkheid om jouw eigen agenda te beheren en heb je meer tijd voor jouw patiënt. Buiten het ziekenhuis is minder diagnostiek beschikbaar en daarom ben je meer aangewezen op de informatie die je in de spreekkamer of aan het bed van de patiënt weet te verzamelen bij het opstellen van je beleid. Ook de behandelopties zijn in de eerste lijn beperkt, zo heeft ieder vakgebied in de eerste lijn zijn eigen uitdagingen en kun je als behandelaar veel groei en ontwikkeling doormaken.”

Werkdagen in de ouderengeneeskunde

“Na mijn coschappen ben ik dus in de eerste lijn aan de slag gegaan. Mijn eerste werkervaring als ANIOS heb ik opgedaan in de ouderengeneeskunde, op de geriatrische revalidatie afdeling (GRZ). Hier zagen mijn werkdagen er meestal heel gestructureerd uit. Ik begon elke dag rond 8.30 uur met het lezen van e-mails en de rapportages vanuit de ANW-diensten. Daarna was het tijd voor een MDO of de (papieren) visite samen met de verpleging. Nieuwe opnames kwamen meestal in het tweede deel van de ochtend, waardoor ik in de middag familiegesprekken kon inplannen en mijn administratie kon bijwerken. Naast de vaste afdelingen was je soms ook ingedeeld als dagarts, wat inhoudt dat je de waarneming hebt voor urgente zaken op afdelingen waar de vaste arts afwezig is. Aan het einde van de ochtend of middag was er ruimte voor supervisie. Veelal lukte het om de dag af te ronden voor 17.30 uur. De regelmaat van de dagen stelde mij in staat om een beter overzicht te bewaren als startende ANIOS, waardoor ik in staat was sneller te groeien in mijn rol als behandelaar.”

De keuze tussen de eerste en tweede lijn

“Het blijft voor sommigen een lastige keuze tussen de eerste en tweede lijn. Bij artsen die twijfelen hoor ik veelal de gedachte dat zij verwachten dat de stap terug naar de kliniek een stuk moeilijker wordt als ze eenmaal de eerste lijn in gaan. Daarnaast leeft de angst dat de ontwikkeling van klinische vaardigheden in de eerstelijnszorg zal achterblijven, terwijl de eerstelijnszorg heel veel te bieden heeft. 

Dit kun je bijvoorbeeld bij TalentCare ontdekken. Binnen het Care4life ontwikkelprogramma werk je aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Je wordt begeleid in het uitstippelen van jouw loopbaan middels trainingen, coaching en onderwijs, naast het verkennen van de vakgebieden van jouw voorkeur in de eerste (en soms tweede) lijn. Daarom was de keuze voor mij, om voor TalentCare te gaan werken, heel eenvoudig.”

Groeien in je rol als behandelaar in de eerstelijnszorg

Wil jij net als Theo groeien in je rol als behandelaar? TalentCare biedt basisartsen het Care4Life ontwikkelprogramma. Jij kiest de onderdelen die in jouw ontwikkeling relevant zijn op het gebied van professionele, persoonlijke, sociale en vitale CARE.