Tips, tricks en tools voor beginnende zorgverleners | Het verbeterinitiatief van Marieke Pluk

Bij TalentCare volg je een ontwikkeltraject en werk je op verschillende plekken. Dus begin je vaak aan een ‘eerste werkdag’. Enorm afwisselend, vindt basisarts Marieke Pluk (29). Maar het betekent ook dat je veel moet onthouden: van een checklist voor een dienst tot tools om medicatie om te rekenen. Marieke begon voor haar collega’s bij TalentCare een online document met verwijzingen naar handige websites, zakboeken, tips en tricks. Een work in progress

Toen Marieke als basisarts aan de slag ging op de polikliniek Stemming- en angststoornissen, liep ze de eerste dagen mee met een collega. “Tijdens dat meelopen kreeg ik veel informatie”, vertelt ze. “Inhoudelijke informatie over protocollen, praktische tips voor op de werkvloer en adviezen. Heel nuttig natuurlijk, maar ook best veel om in één keer te onthouden.” Ook op andere werkplekken merkte ze dat ze tijdens de eerste dagen telkens veel tips kreeg.

Bovendien stelde Marieke in het begin van een nieuw project vaak vragen aan haar collega’s. Welk zakboekje met ziektebeelden ze bijvoorbeeld telkens tevoorschijn toverden. Of welke website handig was als je meer informatie wilde over de bijwerkingen van antidepressiva en antipsychotica. “Vaak wist ik dan wel dat ik zo’n website weleens geraadpleegd had tijdens mijn coschappen. Maar hoe de site precies heette, was toch niet helemaal blijven hangen.”

Informatie bundelen

Zou het niet handig zijn om al die websites, apps, boeken en praktische tips te bundelen in één overzichtelijk document? En dat als een soort wegwijzer aan te bieden aan alle TC’ers? “Zodat we niet allemaal opnieuw het wiel hoeven uit te vinden”, legt Marieke uit. “Mensen die al wat langer ergens in dienst zijn, kunnen het document gebruiken bij het inwerken van een nieuwe collega.”

“Aan welke informatie zouden collega’s veel gehad hebben aan het begin van hun loopbaan?”

Marieke polste bij haar collega’s of ze behoefte hadden aan haar verbeterinitiatief. Dat hadden ze zeker. “Ook al hebben we tijdens onze opleiding veel geleerd, in de praktijk komen er toch weer allerlei nieuwe dingen op je pad”.

Input van collega’s

Marieke noteerde eerst alle websites en apps over de zorg die haar meteen te binnen schoten. En vroeg ze haar collega’s bij TalentCare om extra input. Aan welke informatie zouden ze zelf veel gehad hebben aan het begin van hun loopbaan? En wat voor websites en apps gebruiken ze nu in de praktijk? Via haar manager bij TalentCare benaderde ze specifieke artsen, verpleegkundigen en apothekers voor meer informatie.

“In de tips zat natuurlijk overlap”, weet Marieke nog. “De app van het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) werd vaak genoemd. Net als de websites van Oncoline en Pallialine.”

Andere toevoegingen: de app van het diagnostisch kenniscentrum Saltro, de Checklist Risico Crisisdienst en de GGz-triagewijzer, een hulpmiddel bij het inschatten van de urgentie van een verzoek om crisishulp. Marieke maakte een onderverdeling naar verschillende vakgebieden, zoals ouderengeneeskunde, psychiatrie en basisarts verslavingszorg.

Nieuwe ontdekkingen

De tips die haar het meest verrasten, kwamen van apothekers. “Zij noemden allerlei websites en tools waar ik nog nooit van gehoord had”, vertelt Marieke enthousiast. Zelf gebruikte ze vooral het Farmacotherapeutisch Kompas, een overzicht van alle medicijnen in Nederland. En het antibioticaboekje van SWAB.

Maar de apothekers noemden ook de Geneesmiddeleninformatiebank. Plus handige rekenhulpen om medicatiedoseringen naar elkaar om te kunnen rekenen. Ook hoorde ze voor het eerst van Kijksluiter. Dat is een website waarop de belangrijkste informatie op je bijsluiter in een video uitgelegd wordt. De video kun je in verschillende talen bekijken.

Tips voor je eerste dienst

Naast websites, apps en boeken heeft Marieke allerlei praktische tips en tricks verzameld. Denk aan een checklist met benodigdheden voor je (eerste) dienst. “Aan je telefoon en laptop denk je waarschijnlijk wel”, noemt ze. “Maar vergeet ook de verschillende opladers niet in je diensttas te stoppen.”

“Daarnaast bezoek je soms verschillende locaties op één dag”, weet Marieke uit ervaring. “Heb je de juiste sleutels en toegangspassen bij je?” In het document adviseert ze haar collega’s een lijstje te maken met belangrijke telefoonnummers. Voor het geval je hulp nodig hebt, of bijvoorbeeld buiten kantoortijden iets moet regelen.

Up-to-date houden

Momenteel bestaat het online document uit zeven pagina’s. “De lijst is eigenlijk nooit af”, vertelt de basisarts, “je moet het zien als een work in progress.” Marieke heeft de eerste aanzet gedaan, nu is het een gezamenlijk kennisdocument. Alle TC’ers kunnen feedback geven en helpen het document up-to-date te houden. Ze kunnen tips toevoegen of informatie schrappen die niet meer actueel is.

“Ik probeer altijd de verbinding met collega’s op te zoeken”

Het document komt in beheer van een van de managers van TalentCare of de WeCare Academy. “Ik hoop dat we het tijdens de introductieweek in september kunnen delen met nieuwe TC’ers.” Daarnaast wordt het document online gepubliceerd. “Waarschijnlijk op de website van TalentCare of alleen intern. Via Slack bijvoorbeeld.”

Een paar weken geleden kreeg het kantoorteam het document voor het eerst te zien. De reacties waren positief. “Iedereen vond het zinvol”, vertelt Marieke blij. “Niet alleen voor zorgverleners, ook voor patiënten.” Zij hebben eveneens baat bij bepaalde websites en tools uit de lijst. Zoals Begrijpjelichaam, een website waar in gemakkelijke taal en met veel beelden wordt uitgelegd hoe je lichaam werkt. “Ideaal voor laaggeletterde Nederlanders, of vluchtelingen bijvoorbeeld, die wat extra uitleg willen.”

Veel geleerd

Zelf heeft Marieke ook een hoop opgestoken van haar verbeterinitiatief. Ze kent een heleboel  nieuwe websites, boeken en apps én ze heeft op communicatief vlak veel geleerd. “Ik moest collega’s benaderen met de vraag of ze input wilden leveren. En vervolgens goed doorvragen, zodat ik ook voldoende variatie in het document kreeg.”

Marieke vindt het heel waardevol dat ze bij TalentCare de vrijheid krijgt om met een verbeterinitiatief te komen. “Iedereen levert op zijn eigen manier een bijdrage aan de zorg. Vanuit je eigen, persoonlijke drijfveer.” Wat haar drijfveer voor dit verbeterinitiatief was? “Ik probeer altijd de verbinding op te zoeken. Het is belangrijk dat we als zorgverleners beseffen dat we van elkaar kunnen leren. Dat we het elkaar makkelijker kunnen maken door tips en ervaringen te delen. En dat we er niet alleen voor staan.”

Michelle Verwijs
Zorgcoördinator

Meer weten?
Neem direct contact met mij op!

Wil je meer weten over onze verbeterinitiatieven of heb je vragen / opmerkingen die je graag met mij of één van mijn collega’s wilt bespreken? Plan dan hier een afspraak in.