Hoe Iris de samenwerking tussen GGD’s verbeterde

VI Iris Visser

Het verbeterinitiatief van Iris Visser

Ze twijfelt of een toekomst als verpleegkundige wel bij haar past. Totdat Iris Visser (25) via TalentCare bij een GGD begint. Hier gebruikt ze haar verpleegkundige achtergrond om advies te geven over coronavraagstukken. En bedenkt ze een plan om de samenwerking tussen GGD’s te verbeteren. “Dankzij de overleggen voorkomen we dat we dubbel werk doen.”

Tijdens haar stages kan verpleegkundige Iris haar draai niet helemaal vinden. Vooral het werk op de afdeling oncologie en hematologie van een ziekenhuis valt haar zwaar. “Ik vond het lastig om te zien hoe ziek mensen waren. Ook had ik moeite met de onregelmatige diensten. Daar schaamde ik me voor. Mijn collega’s deden het toch ook? Nu zie ik in dat ik een ander type verpleegkundige ben.”  

Eerste hulp bij coronavragen

Die verpleegkundige komt goed tot haar recht bij de GGD, waar ze nu een half jaar werkt. Iris: “Ik ben aangenomen om contact te onderhouden met zorginstellingen uit de regio. Denk aan verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen. Eerst gaf ik vooral advies. Bijvoorbeeld bij vragen als: ‘Wat als een zieke cliënt niet in isolatie gehouden kan worden?”

Iris hielp ook bij het regelen van coronatesten. Maar naarmate steeds meer cliënten gevaccineerd zijn, neemt de vraag naar testen af. “Uit bron- en contactonderzoek bleek toen dat opvallend veel arbeidsmigranten positief werden getest”, vertelt ze. “De organisatie vroeg of ik mij op deze groep wilde focussen.”

“Als een arbeidsmigrant besmet raakt in een andere regio, kan de lokale GGD weinig doen.”

Arbeidsmigranten en corona: veel uitdagingen

Iris ontdekt dat de woon- en werkomstandigheden van arbeidsmigranten vaak te wensen overlaten. “Ze werken en reizen vaak in groepen waardoor er een groter risico is op besmettingen”, verklaart ze. “Ook wonen ze soms met veel mensen bij elkaar op vakantieparken of in hotels. En hun verblijfplaats is niet altijd in dezelfde regio als hun werkplek.”

Daardoor is het voor de GGD lastig om corona-uitbraken onder controle te krijgen. Iris: “Als een arbeidsmigrant besmet raakt op zijn werkplek in een andere regio, kan de lokale GGD weinig doen. Ook zagen we dat verschillende GGD’s apart van elkaar met dezelfde uitbraken bezig waren.”

Beter samenwerken met GGD’s in de regio

Iris bedenkt samen met een collega een plan om dit te verbeteren. “We zijn gestart met een GGD regio-overleg”, vertelt de verpleegkundige enthousiast. “Daarin komen artsen, verpleegkundigen, clusterteams en bron- en contactonderzoekers uit verschillende regio’s bij elkaar. We bespreken casussen. Zo verzamelen we meer informatie over uitbraken, leren we van elkaar en werken we beter samen.”

In het begin vinden de overleggen wekelijks plaats. Inmiddels zit er meer tijd tussen. Iris: “We kijken steeds wanneer het nodig is om een volgend overleg te plannen.”

Collega’s reageren enthousiast op het verbeterinitiatief. “We merkten allemaal dat we soms elkaars werk deden”, legt Iris uit. “Dankzij de overleggen voorkomen we dat we dubbel werk doen.”

“We moeten weten wáárom arbeidsmigranten zich niet willen laten vaccineren.”

Angst en twijfels

Sindsdien rolt Iris van het ene verbeterinitiatief in het andere. “Door corona kwamen we erachter dat er bij groepen arbeidsmigranten veel misgaat”, vertelt ze. “Er heerst bijvoorbeeld veel angst om ziek te worden. Dat komt doordat sommige uitzendbureaus arbeidsmigranten niet doorbetalen als ze ziek zijn. Sommigen moeten vakantiedagen inleveren. Ook horen we verhalen over uitzendbureaus die arbeidsmigranten adviseren zich niette laten testen.”

Als ook de vaccinatiebereidheid onder arbeidsmigranten laag blijkt, ziet Iris een kans voor een nieuw verbeterinitiatief. “Ik ben bezig met een digitale enquête om te achterhalen waarom die bereidheid zo laag is”, licht ze toe. “Waarom willen arbeidsmigranten zich niet laten prikken? Kunnen ze bijvoorbeeld niet op de aangeboden tijdstippen? Hebben ze geen vervoer? Of heerst er angst voor bijwerkingen?”

Eerst onderzoek, dan pas actie

Volgens Iris is het belangrijk om eerst de beweegredenen van arbeidsmigranten te achterhalen. “We kunnen wel geld steken in extra vaccinatielocaties en personeel, maar als er vervolgens geen arbeidsmigranten komen is dat zonde.”

Een andere reden? Als blijkt dat mensen misschien wel een prik willen, maar niet genoeg informatie hebben, kan de GGD helpen. “Bijvoorbeeld door informatie te vertalen”, legt Iris uit. “We willen mensen niet dwingen zich te laten vaccineren, maar we willen wel dat ze zelf een weloverwogen keuze kunnen maken.”

Toekomst in de psychiatrie?

Hoewel Iris het erg naar haar zin heeft bij de GGD, ziet ze voor zichzelf toch een andere toekomst. Ze wil zich meer gaan richten op de mentale ondersteuning van patiënten. Bijvoorbeeld in de ggz. Of misschien als arboverpleegkundige. “Bij de GGD mis ik soms het patiëntcontact”, merkt Iris. “Maar zorgverbeteren vind ik heel leuk. Ik wil de situatie van de mensen voor wie ik werk beter maken. Als dat lukt, geeft me dat een voldaan gevoel.”

Verbeterinitiatieven bij TalentCare

Alle artsen en verpleegkundigen van TalentCare werken aan praktische, kleinschalige verbeterinitiatieven. Daarmee zorgen ze voor duurzame veranderingen op hun werkplek. En maken ze het verschil tussen goede zorg en de best mogelijke zorg. Met meer tijd en ruimte voor waar het écht om gaat: zorg met persoonlijke aandacht. Lees hoe verpleegkundige Larissa de veiligheid van de zorg wil verbeteren met piepers.

Michelle Verwijs
Zorgcoördinator

Meer weten?
Neem direct contact met mij op!

Wil jij net als Iris actief bijdragen aan de best mogelijke kwaliteit van zorg?