Terugkijken inspiratiesessie ANIOS buiten het ziekenhuis: hot or not?

Onlangs ging Manager zorgverleners Emma Heesbeen in gesprek met drie TalentCare artsen: Raisa Nibbering, Floris Bent en Gerard van de Wege. Zij bespraken vooroordelen over werken als ANIOS buiten het ziekenhuis. Wat klopt er wel en wat niet?

Vooroordelen

Weet jij als (aankomend) arts wat de mogelijkheden buiten het ziekenhuis zijn? Voor deze vakgebieden is er relatief weinig aandacht tijdens je studie, terwijl 33% van de AIOS buiten het ziekenhuis in opleiding gaat. Daarnaast heersen er veel vooroordelen over het werken als arts buiten het ziekenhuis: het werk is saai, minder uitdagend op medisch vlak, of dat artsen hier alleen voor kiezen vanwege een relaxte werk-privébalans. Vooroordelen die zeker niet altijd kloppen.

Kijk de uitzending nu terug!

Over de Inspiratiesessies

TalentCare organiseert online events. Inspiratiesessies waarbij je live kunt luisteren naar, en vragen kunt stellen aan medisch specialisten en basisartsen rondom verschillende onderwerpen zoals de psychiatrie, ouderenzorg of Werkgeluk in de zorg.

Veelgestelde vragen

Welke mogelijkheden zijn er voor (basis)artsen die een baan buiten het ziekenhuis overwegen?

Buiten het ziekenhuis kunnen (basis)artsen onder andere aan de slag in de huisartsgeneeskunde, ouderengeneeskunde, bedrijfsgeneeskunde, verzekeringsgeneeskunde, verstandelijk gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, forensische geneeskunde en medische milieukunde. Er zijn in totaal rond de 40 vervolgopleidingen voor artsen. Wil jij je oriënteren? Dat kan goed op de KNMG-carrièrebeurs of plan een gesprek met onze ambassadeur artsen Renske Ribberink (0628505296).

Heeft de extramurale zorg raakvlakken met de intramurale zorg?

Zeker. Zorgverleners in de extramurale zorg zien geregeld patiënten met een acute zorgvraag, m.n. in de huisartsgeneeskunde, de ouderenzorg en de psychiatrie. Zij moeten dan ook, net als zorgverleners in het ziekenhuis, kunnen triageren, prioriteren en adequaat medisch kunnen handelen op basis van kennis en kunde. Daarnaast worden extramuraal ook veel patiënten met multiproblematiek (o.a. comorbiditeiten) en complexe problematiek gezien, waarvoor ook inter-/multidisciplinair met (medisch) specialisten vereist is. Ook is er extramuraal de mogelijkheid om diensten te draaien.

Wat zijn de voordelen van buiten het ziekenhuis werken?

Dit is natuurlijk voor iedereen persoonlijk. Verschillen met werken in het ziekenhuis is dat er meer ruimte is om parttime te werken. Dit werkt ook in het voordeel van de werk-privé-balans waar veel (vooral beginnend) artsen mee worstelen en geeft meer ruimte voor andere activiteiten of te vervullen rollen naast het werk. Een ander mogelijk voordeel is dat je als arts buiten het ziekenhuis de zorgkaart beter leert kennen en korte lijntjes met veel zorgverleners en zorginstanties hebt. Hierdoor worden je kennis en je zorgnetwerk behoorlijk uitgebreid.

Is het werken buiten het ziekenhuis minder ambitieus?

In elke baan heb je mogelijkheden om je verder te ontwikkelen en om door te groeien, ook buiten het ziekenhuis. Extramuraal ben je meer maatschappelijk bezig, waardoor je ook meer de kans krijgt om als arts mee te denken (met overheidsinstanties) over beleid en advies op populatieniveau. In sommige disciplines, zoals de huisartsengeneeskunde, de jeugdgezondheidszorg, de ouderenzorg en de psychiatrie, draag je de verantwoordelijkheid voor de zorg en het welzijn van grotere populaties dan medisch specialisten in het ziekenhuis.

Emma Heesbeen
Manager Zorgverleners

Meer weten?
Neem direct contact met mij op!

Wil jij weten welke opties er als ANIOS zijn buiten het ziekenhuis? Ik kom graag met je in contact.